Phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh

Duy Ngợi|10/05/2023 14:56

Phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Hà Tĩnh trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi đáp ứng tốc độ phát triển thương mại, xuất nhập khẩu của vùng Bắc Trung bộ; tập trung phát triển trung tâm dịch vụ logistics và dịch vụ cảng biển tại Khu kinh tế Vũng Áng, trung tâm logistics tại Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo và huyện Đức Thọ.

logistics-hatinh1.jpg
Xếp dỡ hàng hóa tại cảng Vũng Áng

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành mới đây để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Nghị quyết số 26).

Chương trình hành động được thực hiện với mục đích tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ gắn với định hướng phát triển của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là lợi thế về cảng biển nước sâu để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 26 bằng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn, gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 26 tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26; Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển;

Phát triển mạnh hệ thống đô thị; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ liên kết vùng, nhất là hạ tầng giao thông; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển toàn diện văn hoá - xã hội phục vụ liên kết vùng; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, về nhóm giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu: Tập trung phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động số 1386-CTr/TU, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với mục tiêu đảm bảo các điều kiện về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành Trung ương để tham mưu Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương chấm dứt dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê; đề ra các giải pháp đảm bảo đời sống, sản xuất đối với người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Hà Tĩnh trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi đáp ứng tốc độ phát triển thương mại, xuất nhập khẩu của vùng Bắc Trung bộ; tập trung phát triển trung tâm dịch vụ logistics và dịch vụ cảng biển tại Khu kinh tế Vũng Áng, trung tâm logistics tại Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo và huyện Đức Thọ…

Bài liên quan
  • Logistics "cú hích" để Hà Tĩnh phát triển
    Logistics đang dần trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn của nhiều quốc gia. Đón xu thế này, Hà Tĩnh tập trung khai thác lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng để sớm trở thành trung tâm dịch vụ logistics khu vực và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO