Vung Tau

Long Điền, BRVT: Tổ chức lễ giao nhận quân 2024
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược mang ý nghĩa trường tồn của dân tộc. Từ nhận thức này, hàng năm các đơn vị trong Quân đội kết hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức giao nhận quân, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa, thi hành Luật nghĩa vụ Quân sự, để mọi công dân thấy được vinh dự, tự hào, bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Tổ quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO