1111.png
4.png

Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) lần thứ VII (tháng 9/2020) đã xác định chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; xác định 4 quan điểm:

- Thứ nhất, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội nhưng không chủ quan, nóng vội và duy ý chí.

7.png

- Thứ hai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chú trọng kiện toàn bộ máy, phát huy nhân lực để thúc đẩy chuyển đổi số, đô thị thông minh... trên tinh thần kế thừa và phát huy thành quả của chính quyền điện tử, là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tại địa phương.

- Thứ ba, đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, mang lại tiện ích, hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên chuyển đổi số và cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính ở các ngành, lĩnh vực có tác động, liên quan hàng ngày tới người dân, doanh nghiệp nhằm thay đổi nhận thức nhanh, sớm mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

- Thứ tư, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. An toàn, an ninh mạng là thành phần xuyên suốt, không thể tách rời và bảo đảm để chuyển đổi số bền vững.

Nghị quyết xác định mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 của tỉnh phải bảo đảm thực hiện từ bằng đến cao hơn các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. BRVT nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về mức độ chuyển đổi số.

3.png
5.png

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VII, Tỉnh ủy BRVT còn ra Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm và mục tiêu về sự “phồn vinh, hạnh phúc” của Nhân dân mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Cũng sau Đại hội VII của Đảng bộ, UBND tỉnh BRVT ban hành Kế hoạch thực hiện “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên toàn địa bàn tỉnh BRVT.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện tốt việc phục vụ Nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính với tinh thần trách nhiệm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong phục vụ người dân, tổ chức; xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ Nhân dân; cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân góp phần nâng cao kết quả chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh.

Nhờ quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo; đến nay, BRVT đã trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển cao. Hiện BRVT đứng trong nhóm 5 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia, là một trong ít các tỉnh, thành tự cân đối ngân sách địa phương trong suốt giai đoạn từ năm 1996 đến nay. Từ năm 2022, tỉnh tăng tỷ trọng đóng góp cho ngân sách Trung ương từ 36% lên 44%.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, giảm dần phụ thuộc khai khoáng, dầu và khí. Năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế ngày càng được nâng cao rõ nét; dịch vụ cảng biển và logistics, với vai trò chiến lược mang tầm quốc tế của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực mới của tỉnh, đồng thời đóng góp tích cực vào chiến lược kinh tế hướng ra xuất khẩu của cả Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay, cũng như trong những thập niên sắp tới.

2222.png

Cùng với thành tựu về kinh tế, chính sách chăm lo phát triển con người vẫn luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm với quan điểm người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển. BRVT đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; Khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực với nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; Phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của một tỉnh nằm ở trung tâm của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bài liên quan
  • Ba Ria - Vung Tau, in the Top of localities developing spearhead industries
    BR-VT currently has 441 foreign investment project with the total registered investment capital of around USD 29.9bn, of which there are 270 projects in the industrial parks with the total investment of USD12.23bn, 172 projects outside the industrial parks with the total registered capital of USD 17.67bn from 30 countries and territories.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động tham gia chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO