artboard-1.jpg
artboard-1-copy.jpg
artboard-1-copy-2.jpg

Việt Nam từng qua 20 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCCH; đó là các giai đoạn 2001 – 2010, giai đoạn 2011 – 2020; và hiện nay, là chương trình tổng thể CCHC, giai đoạn 2021 – 2030 (thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ).

Trong giai đoạn 2011 – 2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng Chỉ số cải CCHC và triển khai áp dụng từ năm 2012 để đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC nhà nước hàng năm của các Bộ, các tỉnh. Tỉnh BRVT đã thu được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2030, CCHC tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trọng tâm CCHC 10 năm tới được Chính phủ xác định là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

artboard-1-copy-8.jpg

Đây được coi là công cụ quản lý quan trọng, giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách định lượng, chính xác và khách quan về tình hình triển khai và kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của các Bộ, các tỉnh thông qua hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần được thiết kế theo từng lĩnh vực cải cách hành chính; khắc phục được tính chủ quan, định tính, một chiều trong việc theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

Để đánh giá khách quan những nội dung trên, Chính phủ đã sử dụng các chỉ số đánh giá như PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), PAR INDERX (chỉ số CCHC), SIPAS (Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

artboard-1-copy-3.jpg

Năm 2022 về Chỉ số CCHC, tỉnh BRVT, năm 2022 đạt 87,47 điểm, xếp hạng 06/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2021, dẫn đầu trong nhóm các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Tính từ năm 2015 đến nay, năm 2022 là năm tỉnh BRVT có kết quả Chỉ số PAR INDEX tăng cao nhất. Trong đó, tăng nhiều nhất là nội dung tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội về thu hút đầu tư, thu ngân sách, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Cụ thể, PAR INDEX năm 2022 tỉnh BRVT đạt 87,47 điểm, xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2021, dẫn đầu trong nhóm các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Về chỉ số SIPAS, tỉnh BRVT xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2021.

Đây là số liệu được Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố tại Hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (tổ chức ngày 19/4/2023).

artboard-1-copy-5.jpg

Năm 2022, BRVT được đánh giá có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 1.013.457 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,81%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ được người dân thực hiện qua hình thức trực tuyến đạt 53,02% (vượt chỉ tiêu Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia giao).

Đến nay, UBND tỉnh BRVT đã thực hiện ủy quyền 10 lĩnh vực, với 20 nội dung; đã thực hiện phân cấp trong 6 lĩnh vực, với 20 nội dung. Dự kiến năm 2023, sẽ tiếp tục ủy quyền 4 lĩnh vực, với 6 nội dung (lĩnh vực đầu tư công, thanh tra, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường); phân cấp 13 lĩnh vực với 27 nội dung.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức được nâng cao thông qua việc thi tuyển công chức (74/91 chỉ tiêu), thi tuyển chức danh lãnh đạo (6 phó giám đốc sở, 230 vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, huyện).

Thành quả trên đến từ việc triển khai hiệu quả các giải pháp đã được cụ thể tại Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh; thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và Đề án 06.

artboard-1-copy-4.jpg

2 năm qua, BRVT đã có nhiều nỗ lực thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, triển khai các mô hình ở cấp huyện, xã như mô hình “Ngày thứ Năm không chờ”, “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” và “Ký số bản đồ khổ lớn”. Trong đó mô hình “Ngày thứ Năm không chờ”, các cơ quan, đơn vị sẽ chọn ra những thủ tục hành chính (TTHC) đơn giản để tập trung giải quyết xong trong ngày, sớm hơn quy định pháp luật, nhờ đó giúp người dân và doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần làm thủ tục.

Tuy nhiên, chỉ số PAPI của tỉnh mới đạt 41,99/80 điểm, xếp vào nhóm 3 (Nhóm đạt điểm trung bình – thấp) xếp thứ 34/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Theo khảo sát từ người dân đối với 8 chỉ số PAPI như: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; TTHC công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử, thì mức độ hài lòng của người dân trong tỉnh về TTHC công liên quan đến cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng (CNQSD) đất thấp; việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân còn hạn chế, tỉ lệ dưới 20%.

artboard-1-copy-6.jpg

Theo hướng đó, UBND tỉnh BRVT đã thành lập “Tổ công tác đặc biệt” giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên nguyên tắc giải quyết vấn đề tới cùng, kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện các chỉ số CCHC chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài liên quan
  • Bà Rịa – Vũng Tàu:
Đặt trọng tâm bảo vệ môi trường biển để phát triển bền vững
    Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế biển. Vì thế, địa phương này luôn đặt biển vào vị trí quan trọng, trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường biển, từ lâu BRVT đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường biển theo hướng bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu thăng hạng năng lực cạnh tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO