Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Minh Thư|06/03/2024 08:31

UBND TP.HCM đã ban hành Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

hinh-anh-1-05032024-toan-canh-kinh-te-vlr.jpg
Ngày 17/2/2024, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên, một dự án vốn đầu tư công tại TP

Mục tiêu là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2024 của Thành phố đạt từ 95% trở lên.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý và điều hành đầu tư công của Thành phố.

Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phương án phân bổ hết số vốn Thủ tướng Chính phủ, HĐND TP giao. Tham mưu chi tiết Chương trình hoạt động của Tổ Công tác rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn. Bám sát, định kỳ giám sát, đôn đốc thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Phối hợp với các Sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu, đề xuất linh hoạt trong bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn; kiên quyết, sớm điều chỉnh giảm vốn các dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt; tập trung bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm có tác động lan tỏa, tuyệt đối không dàn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư. Tổng hợp tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn, các khó khăn vướng mắc. Tham mưu xử lý Cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định…

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án đối với các hồ sơ trình chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định pháp luật, bám sát giá thị trường, đảm bảo tính khả thi và sát với thực tế triển khai, tránh tình trạng sau khi phê duyệt dự án, người dân không đồng ý hợp tác, dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.

Chủ trì, phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn tất bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Chủ động hướng dẫn chi tiết, cụ thể các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất. Tham mưu chi tiết Chương trình hoạt động của Tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Tài chính định kỳ báo cáo Bộ Tài chính kết quả giải ngân chi tiết tất cả các nguồn vốn đầu tư do Thành phố quản lý theo quy định. Rà soát tổng thể và cập nhật đầy đủ pháp lý cho các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách theo đúng quy định và báo cáo UBND TP; phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thành phố và các Quỹ bổ sung vốn điều lệ phù hợp theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, kịp thời báo cáo UBND TP các vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quyết toán…

Các Sở, Ban ngành Thành phố nâng cao năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò của Người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; đề xuất các giải pháp và có lộ trình thực hiện cụ thể; quyết liệt đeo bám, theo dõi và triển khai đến khi dự án hoàn thành; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ tiếp tục rà soát quy định pháp luật, tham mưu UBND TP đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương thực hiện một số thủ tục (về quy hoạch, đất đai, thẩm định và phê duyệt dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế,…) trong triển khai thực hiện dự án đầu tư công. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án thuộc lĩnh vực được giao quản lý, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về tiến độ triển khai và chất lượng công trình.

UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Với vai trò là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn, chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện Kế hoạch giải ngân của từng dự án theo từng tuần, từng tháng; xác định chi tiết mục tiêu đạt được của từng công việc trong từng tháng, đảm bảo hoàn thành giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đúng theo nội dung đã cam kết. Bám sát, định kỳ giám sát, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đã đề ra.

Chủ động rà soát, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đề xuất điều chỉnh ngay Kế hoạch đầu tư công năm 2024 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các chủ đầu tư và báo cáo đăng ký việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND TP. Chế tài và xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng báo cáo UBND TP tình hình triển khai các dự án trên địa bàn; đồng thời, hằng tuần gửi đánh giá kết quả thực hiện giải ngân, kế hoạch thực hiện chi tiết so với Kế hoạch đã đề ra thông qua Chương trình Quản lý đầu tư công của Thành phố; kịp thời đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Với vai trò là địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bồi thường các dự án, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy và Chủ tịch UBND 21 quận, huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt các Phòng ban, đơn vị, Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng của địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phối hợp với các Chủ đầu tư rà soát kỹ số vốn bồi thường, đảm bảo đủ cho nhu cầu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tránh trường hợp ghi dư vốn hoặc thiếu vốn; đồng thời, cam kết số vốn dự toán chênh lệch không vượt quá 10% so với thực tế. Chủ động cùng hệ thống chính trị tại địa phương quan tâm chỉ đạo công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận chủ trương và bàn giao sớm mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa phương mình quản lý.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan theo thẩm quyền, khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được UBND TP phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn dự án đầu tư công. Rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền, quán triệt hướng dẫn chi tiết, cụ thể các quy định liên quan đến các cơ quan, đơn vị, tránh xảy ra tình trạng phải thực hiện trình, thẩm định nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. Phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện dự án, kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư và chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các chủ đầu tư dự án tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công; tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng; giải quyết các vướng mắc; tiếp tục tinh thần đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024. Hoàn thiện kế hoạch giải ngân của từng dự án theo từng tuần, xây dựng chi tiết từng nhiệm vụ công việc cụ thể trong từng tuần, đảm bảo hoàn tất việc giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đúng theo nội dung đã cam kết…

Theo HCM CityWeb
Copy Link
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO