đât đai

Khơi thông nguồn lực đất đai
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có tầm ảnh hưởng sâu, rộng đến đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế của đất nước và được coi là cơ sở chính trị quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ, soi đường cho việc khơi thông nguồn lực đất đai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO