TPHCM đẩy mạnh thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Thanh Mai|26/12/2023 07:42

UBND TP vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố năm 2023 – 2024.

ha-nong-nghiep-26122023.png
TPHCM đẩy mạnh thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp (ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU, Quyết định số 1528/QĐ-UBND UBND TP.

Kế hoạch cũng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân các cấp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26/NQ-CP, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU. Thông qua việc tuyên truyền, kế hoạch mong muốn thay đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất của người dân nông thôn.

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND TP yêu cầu đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, để người dân thấy được phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một chủ trương đúng đắn của đảng và Nhà nước, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong việc nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất của người dân nông thôn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công tác vận động quần chúng nhằm nâng cao hơn nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu tăng cường truyền thông, thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, hiệu quả và được tiến hành đồng bộ về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến toàn xã hội.

Các nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện phải phù hợp điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị và địa phương cũng như đối tượng được tuyên truyền; tuyên truyền có trọng tâm, tránh lãng phí, huy động thêm các nguồn lực khác theo hướng xã hội hóa nhằm góp phần đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ truyền thông, thông tin tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2023 và năm 2024.

Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện chủ động phối hợp, tích cực triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ; hàng năm các đơn vị báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Bài liên quan
  • Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn
    Tại Diễn đàn “Phát triển chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp an toàn” mà Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mới đây. Các chuyên gia cho rằng, để tham gia chuỗi cung ứng hàng nông sản an toàn và bền vững, trước hết nhà nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp qua việc tiếp tục cải thiện môi trường pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
TPHCM đẩy mạnh thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO