doanh nghiêp Logistics

Tổng Giám đốc U&I Logistics, Nguyễn Xuân Phúc:“Chúng ta chưa có nhiều liên kết để tạo ra những liên danh lớn làm đối trọng với các doanh nghiệp logistics nước ngoài”
Nếu chúng ta có thể xây dựng những tập thể mạnh, phối hợp tốt, thì từng doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa được nguồn lực riêng, tham gia tích cực và hiệu quả vào việc cung cấp dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp trong nước, hướng đến hoạt động phát triển dịch vụ ra thị trường nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO