hợp đồng

Tranh chấp về tổn thất hàng hoá và vận đơn sạch (Phần 1)
Có thể có nhiều chứng thư giám định cho một lô hàng nhưng cần lưu ý về nội dung, thời gian, nơi lập chứng thư vì giá trị pháp lý của chúng là khác nhau qua vụ tranh chấp dưới đây để bạn đọc tham khảo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO