quản lý

TP.HCM: Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch về xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO