Nhân viên đại lý hải quan - Nghề triển vọng trong xu hướng hội nhập

Hà Minh Hiếu|20/08/2018 08:35

(VLR) Trong xu hướng hội nhập thế giới, trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dẫn đến các chủ hàng phải sử dụng dịch vụ bên thứ 3 nhằm giảm chi phí gia tăng năng lực cạnh tranh. Logistics bên thứ ba (3PL) là người thay mặt chủ hàng tổ chức thực hiện và quản lý các dịch vụ logistics cho từng bộ phận chức năng trong đó có các đại lý hải quan. Đại lý hải quan là những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý. Họ đứng tên đại lý trên tờ khai hải quan, ký tên và đóng dấu vào ô người khai hải quan hoặc dùng chữ ký số để truyền tờ khai (ECUS5 - VNACCS) và phải có nhân viên được đào tạo (gọi là đại lý viên) và được Tổng cục Hải quan công nhận.

Theo Điều 20 của luật Hải quan 2014, có hiệu lực từ ngày 1.1.2015, điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan; Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện như: có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên; Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc công nhận, tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan quy định tại Điều 18 của Luật này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan tính đến tháng 6.2018, cả nước có trên 1.035 doanh nghiệp đại lý thủ tục hải quan. Căn cứ theo quyết định tại thông tư 12/2015/TT-BTC mã số nhân viên làm đại lý hải quan có gia trị 3 năm kể từ ngày cấp, sau thời gian này các nhân viên phải tiến hành làm thủ tục gia hạn mã số để tiếp tục hoạt động.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI) phối hợp với Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức khóa học Bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý tại TP. HCM ngày 27-28-29.07.2018 và tại Hà Nội ngày 03-04-05.08.2018. Học viên hoàn tất khóa học sẽ được VLI cấp giấy chứng nhận là điều kiện bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn mã số nhân viên Đại lý hải quan.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên đại lý hải quan - Nghề triển vọng trong xu hướng hội nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO