Xu hướng logistics xanh trong lĩnh vực cảng biển

Hà Trinh - Ban Chuyên mục Logistics xanh|26/01/2024 07:00

Xu hướng logistics xanh trong lĩnh vực cảng biển là một phần của nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và tạo ra một hệ thống logistics bền vững!

Xu hướng logistics xanh trong lĩnh vực cảng biển 

xu-huong-logistic-xanh-anh-1.jpg

Xu hướng logistics xanh trong lĩnh vực cảng biển là một phần của nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và tạo ra một hệ thống logistics bền vững. Dưới đây là một số xu hướng logistics xanh đối với cảng biển:

Sử dụng năng lượng tái tạo

Chuyển từ nguồn năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió, hoặc năng lượng từ các nguồn khác. Đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời trên khu vực cảng để giảm lượng điện tiêu thụ từ nguồn năng lượng không tái tạo.

Sử dụng phương tiện vận tải xanh

Chuyển từ các phương tiện vận tải chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang các phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh như điện, khí đốt tự nhiên, hay nhiên liệu sinh học. Áp dụng công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu suất của phương tiện và giảm lượng khí thải.

Tối ưu hóa quá trình xếp, dỡ và lưu trữ hàng hóa

Sử dụng hệ thống quản lý thông tin và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình xếp, dỡ hàng và lưu trữ. Giảm thời gian chờ đợi và tối thiểu hóa lãng phí thông qua quy trình hiệu quả hơn.

Quản lý chất thải và nước thải

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải và tái chế chất thải càng nhiều càng tốt. Giảm lượng nước thải từ hoạt động cảng biển và đảm bảo rằng chúng được xử lý một cách an toàn.

Tích hợp công nghệ thông tin và tự động hóa

Áp dụng công nghệ IoT (Internet of Things) để theo dõi và quản lý dòng hàng hóa, cũng như giám sát điều kiện lưu trữ. Sử dụng tự động hóa để giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động và tăng cường hiệu quả.

Hợp tác quốc tế và chuỗi cung ứng bền vững

Hợp tác với các cảng biển quốc tế để phát triển chuỗi cung ứng bền vững và giảm thiểu ảnh hưởng toàn cầu. Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với các cảng biển khác để tạo ra những giải pháp xanh tiên tiến.

Chính sách và chuẩn mực môi trường

Thực hiện chính sách môi trường nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ và giảm ảnh hưởng đến môi trường. Tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về bảo vệ môi trường và an toàn hàng hải.

Những xu hướng này không chỉ giúp giảm thiểu tác động của hoạt động cảng biển lên môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng nơi cảng đó hoạt động.