Quản trị rủi ro tài chính để xác định lỗ hổng trong chuỗi cung ứng

Văn Tâm|04/07/2024 07:30

Nghiên cứu đã cho thấy các nhà cung cấp nhỏ và chuyên môn hóa với chi phí mua sắm thấp đại diện cho rủi ro lớn hơn đối với doanh thu của công ty.

Các công ty có thể xây dựng chiến lược quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng bằng cách dựa trên các hành động và chiến lược từ các loại rủi ro đã được xác định hoặc đánh giá dựa trên mức độ nghiêm trọng của tác động của nó đối với doanh thu hoặc lợi nhuận kinh doanh.

Trong dự án nghiên cứu của chúng tôi, thay vì tiếp cận truyền thống bằng cách mô phỏng các kịch bản rủi ro hoặc ước tính khả năng xảy ra rủi ro, chúng tôi xem xét quản lý rủi ro từ góc độ xác định các điểm dễ bị tổn thương trong chuỗi cung ứng.

Để làm được điều này, chúng tôi đã làm việc với một công ty công nghệ nước toàn cầu và xem xét cách thức mà doanh thu, sản phẩm hoàn thiện, các thành phần, và nhà cung cấp liên quan với nhau, và chúng tôi đã tính toán tác động của doanh thu mà một nhà cung cấp gây ra cho doanh nghiệp, điều mà chúng tôi gọi là giá trị rủi ro kinh doanh.

graph-business-financial-investment-risk-word-1-.jpg
Quản trị rủi ro tài chính để xác định lỗ hổng trong chuỗi cung ứng

Định nghĩa một đánh giá tác động có cấu trúc

Quá trình xác định và đánh giá rủi ro là điều thiết yếu trong quản lý rủi ro, vì nó giúp các nhà quyết định nhận thức được những bất định tiềm ẩn và quản lý chúng một cách chủ động. Công ty tài trợ của chúng tôi có một chương trình quản lý rủi ro nhà cung cấp bao gồm hai phần. Đầu tiên, họ xác định mức độ rủi ro của các nhà cung cấp của mình bằng cách sử dụng một phần mềm quản lý rủi ro chuỗi cung ứng nổi tiếng. Thứ hai, họ tự ước tính nội bộ tác động rủi ro đối với doanh nghiệp từ mỗi nhà cung cấp.

Mục tiêu của chúng tôi là tìm cách cải thiện việc đánh giá tác động rủi ro đối với doanh nghiệp bằng cách chuyển từ đánh giá chủ quan sang một khuôn khổ có cấu trúc, khách quan, và minh bạch mà công ty có thể áp dụng.

Giả định chính trong khuôn khổ của chúng tôi là bỏ qua các loại gián đoạn mà doanh nghiệp phải đối mặt. Chúng tôi cũng bỏ qua chi tiêu mua sắm cho mỗi nhà cung cấp. Chúng tôi định nghĩa quan điểm của công ty về tác động rủi ro là mất doanh thu. Phương pháp mà chúng tôi tìm cách xây dựng là thiết lập các mối liên kết giữa các nguồn dữ liệu khác nhau chứa thông tin về danh mục nguyên vật liệu (BOM) cho mỗi SKU, doanh thu cho mỗi SKU và nhà cung cấp cho mỗi BOM. Bằng cách tạo ra một mạng lưới liên kết giữa các thành phần, sản phẩm và nhà cung cấp, mối liên hệ giữa tính quan trọng của một nhà cung cấp và doanh thu trở nên rõ ràng.

Lý do cho phương pháp này là, đối với nhiều công ty lớn, việc đánh giá tất cả các nhà cung cấp thông qua giám sát và thực hiện các kế hoạch hành động là không khả thi vì nguồn lực có hạn. Do đó, phân đoạn các nhà cung cấp dựa trên tác động doanh thu của họ như một điểm khởi đầu trong quản lý rủi ro giúp xác định rõ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp ở đâu là quan trọng.

Đánh giá định tính so với định lượng về tác động rủi ro

Sau khi tạo báo cáo mới kết hợp các nguồn dữ liệu khác nhau đã đề cập, chúng tôi muốn so sánh sự khác biệt giữa tác động rủi ro mà chúng tôi thiết lập và cách tiếp cận định tính của công ty. Dù sao thì cũng không có cách tiếp cận đúng hay sai tuyệt đối.

So sánh của chúng tôi đã đưa ra hai kết luận chính:

  1. Chi tiêu mua sắm không liên quan đến doanh thu hoặc lợi nhuận của công ty.
  2. Chuẩn hóa linh kiện, mặc dù là một chiến lược nguồn cung tốt để tận dụng mua số lượng lớn và giảm chi phí sản phẩm, lại tăng tác động rủi ro cho doanh nghiệp.
freepik-export-20240703161324h6kq-1-.jpeg
Chi tiêu mua sắm không liên quan đến doanh thu hoặc lợi nhuận của công ty

Khi tác động rủi ro kinh doanh được đo lường định tính, dường như có xu hướng liên kết chi tiêu mua sắm với doanh thu hoặc lợi nhuận của công ty. Công ty ước tính rằng tổng số nhà cung cấp có tác động rủi ro cao chiếm 73% tổng chi tiêu, trong khi phương pháp của chúng tôi cho thấy các nhà cung cấp thực sự có tác động rủi ro cao chỉ chiếm 28% tổng chi tiêu. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng công ty áp dụng chuẩn hóa linh kiện như một phần của chiến lược nguồn cung. Một số linh kiện này đến từ các nhà cung cấp nhỏ, chuyên môn hóa, và vì chi tiêu của họ thấp so với tổng chi tiêu mua sắm, nên không được công ty gán nhãn là nhà cung cấp có tác động rủi ro cao.

Những kết luận chính này đã giúp công ty phát hiện ra rằng các nhà cung cấp nhỏ và chuyên môn hóa với chi tiêu mua sắm thấp mà họ đã đánh giá là có tác động rủi ro thấp lại ảnh hưởng đến 34% đến 86% tổng doanh thu. Các hành động giảm thiểu rủi ro mà họ đã đầu tư cũng ở mức tối thiểu, điều này có nghĩa là nếu xảy ra gián đoạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mức độ mà quản lý rủi ro có thể bị ảnh hưởng bởi các thiên kiến cá nhân, đặc biệt khi đánh giá tác động rủi ro. Do đó, việc thiết kế một đánh giá tác động có cấu trúc sẽ giúp giảm thiểu các điểm mù trong quản lý rủi ro chuỗi cung ứng.

Theo Suplly Chain Management Review
Copy Link
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Quản trị rủi ro tài chính để xác định lỗ hổng trong chuỗi cung ứng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO